بفرمائید شام به شیوه ایرانی :

چند شب پیش داشتم  برنامه بفرمائید شام رو که نگاه می کردم برنامه خیلی جالبیه هر شب وقتی ساعت ده از استخر و سونا برمی گردم سرگرمی ام این است که این برنامه را نگاه کنم جالب است که همزمان هم خودم دارم شام می خورم . چقدر نکات دیدنی داره اولاً نشون می ده که در اروپا خانه ها تا چه اندازه کوچک و جمع و جور هستند با آشپزخانه های کوچک و نقلی . و این درس بزرگی برای ماست که همه اش دوست داریم در خانه های چند صد متری زندگی کنیم ! مثلا در همین برنامه استکهلم  دختره میز غذا خوری نداشت و مجبور شده بود که  مهموناشو در اطراف میز  اوپن  آشپزخونه جا بده و  سه تاشون رو به دوربین داشتن غذا می خوردند !

در لابلای این برنامه می توان بخوبی دورویی و بی صداقتی اغلب ایرانی ها را مشاهده کرد که جلوی میزبان از غذا تعریف می کنند و یعد پشت سر بد می گویند و نمره های چهار و پنج می دهند !

....................محمد توکلی – 20 مهرماه 1390 – ممکو