کورکومین و پپرین و کوئرستین( عصاره برگرفته از پوست پیاز) =CPQ

سودمندی های بهداشتی فلفل سیاه و زردچوبه 

مقدمه :

استفاده از زردچوبه که در آشپزی سنتی ایرانی جایگاهی طولانی دارد خواص بسیار زیادی دارد ولی نکته این است که زردچوبه باید همراه فلفل سیاه مصرف شود تا ماده موثرش که کوکورمین است قبل از جذب شدن متابولیزه نشود . از اینروست که آگاهی از مفید بودن مواد غذایی کافی نیست باید دید طریقه جذب و هضم انها چطور است چون خیلی از افراد خیلی از مواد غذایی را می خورند ولی هضم نمی شد و یا جذب بدن نمی شود . به این امید که از زردچوبه فقط به عنوان یک رنگ طبیعی برای خوشرنگ کردن خورش ها و املت و سایر غذاها استفاده نکنیم بلکه توجه داشته باشیم که چه خواصیت شگفت انگیزی در این گیاه خوشرنگ نهفته است .

جالب است که کورکومین و پپرین و کوئرستین( عصاره برگرفته از پوست پیاز) =CPQ وقتی با هم ترکیب شوند می تواند عاملی موثر برای کاهش قند خون در گردش و مبارزه با چاقی و دیابت و پائین آوردن کلسترول بد  خون شود .

 

قرنها از زردچوبه بعنوان چاشنی در پخت و پز و آشپزی آسیایی استفاده می شده است و این گیاه در هند به وفور کشت می شده است . کورکومین Curcumin و سایر کورکومینوئیدها curcuminoids ( که ترکیبات شیمیایی موجود در زردچوبه هستند) فوائد بهداشتی فراوانی دارند از جمله خاصیت قوی : آنتی اکسیدانت ؛ ضد التهاب  ضد عفونی کننده و ضد قارچ و ضد باکتری powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiseptic, anti-fungal, anti-bacterial agents

به همین جهت زردچوبه یکی از اجزای طب آیورودا Ayurvedic medicine است . البته مکمل های زردچوبه به شکل کپسول  یا تنتور و عصاره مایع capsules, tincture or liquid extracts هم در بازار موجود می باشند . و چون فلفل سیاه هم دارای خواص زیادی است بهتر است ابتدا نگاهی به خواص فلفل سیاه هم بیدازیم .

 

Health Benefits of Black Pepper and Turmeric

در مورد فلفل سیاه

About Black Pepper

دانه های فلفل که ازگیاه همیشه سبز نیگوروم piper nigrum evergreen بدست می آیند به شکل  دانه های سیاه و سبز و سفید هستند . برای تهیه فلفل سیاه این دانه ها باید قبل از رسیدن چیده شوند وبگذارید تخمیر شده و خشک شوند تا زمانی ه چروکیده و سیاه شوند . بیشترین عرضه  فلفل سیاه و سفید  متعلق به هند است فلفل سیاه  جدای از اینکه  در غذاهای  فصلی مورداستفاده قرار می گیرد برای مقاصد دارویی و درمانی هم مورد استفاده است .

خواص فلفل سیاه و زردچوبه برای سلامتی آدمی

Health Benefits Of Black Pepper And Turmeric

مزایای  درمانی این مواد غذایی بدلیل ترکیبات فعال موجود در آن است  پپرین =  Piperine ماده شیمیایی اصلی  در فلفل سیاه است. آن است که شبیه به کپسایسین capsaicin است که ماده شیمیایی موجود  در فلفل قرمز است و فواید سلامتی زیادی دارد

کورکومین که یک پلی فنل است همان  نقش مشابه را  در زردچوبه  بازی می کند هر دوی این ترکیبات مورد مطالعه قرار گرفته است  و مزایای بالقوه ای برای سلامت  دارند چه به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و چه با هم مصرف شوند در اینجا برخی از خواص آنها آمده است :

Health benefits of any food or herb is based on its key active ingredients. Piperine is the key chemical in black pepper. It is similar to capsaicin a chemical in chili and offers many health benefits. Curcumin which is a polyphenol plays the same role in turmeric. Both these compounds have been studied to examine the potential health benefits they can offer individually or together.   Here are some of their benefits:

فلفل سیاه باعث افزایش خواص زیستی زردچوبه می شود

یک سوال مهم که ممکن است هم اکنون در ذهن شما مطرح شود این است که بین این همه ادویه چرا در مورد فلفل سیاه حرف می زنیم ؟  پاسخ به این پرسش هم  واقعا جالب است.  مشکلی که کورکومین دارد این است که  سطح زیست دسترسی bioavailability آن پائین است .

Black pepper enhances bioavailability of Turmeric: One important question which must be popping in your mind right now would be why among so many spices are we talking about black pepper? The answer is really interesting too. One problem with curcumin is its low levels of bioavailability.

اغلب  کورکومینی curcumin که مصرف  می شود  قبل از آنکه  جذب شود متابولیزه می شود اما پپرین Piperine برای کمک به ایجاد کورکومین و جذب قوی آن لازم است . دلیلش می تواندآن باشد که پپرین می تواند برخی از آنزیم های گوارشی روده را مهار کند. و به این ترتیب  هر گونه دارو و یا مکمل که می تواند توسط بدن جذب می شود را افزایش می دهد.

آنها همچنین نمی تواند به سرعت تخریب نمی شوند بنابراین  از این رو، مطالعات برای آزمایش  مصرف توام  کورکومین curcumin با پپرین piperine می تواند باعث بهبود زیست دسترسی این مواد را فراهم کند . این مطالعات بر روی انسان و حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است. یک مطالعه نشان داد که زمانی که حتی 2G کورکومین مصرف شد، سطح سرمی آن بسیار کم بود. با این حال، زمانی که 20 میلی گرم  piperineپپرین  20mg به کورکومین اضافه می شود زیست دسترسی آن تا 2000% افزایش می یابد  

They also do not get degraded quickly. Hence, there are studies to test if co-administering curcumin with piperine could improve the bioavailability of the former. These studies have been conducted on humans and laboratory animals. One study found that when even 2g of curcumin was ingested, its serum levels were very low. However, when 20mg piperine was added to curcumin the bioavailability increased by 2000%.

زیست دسترسی و سطح سرمی و سطح جذب کورکومین همه موارد به طور چشمگیری بهبود یافته است.بنابراین اگر به شما گفته می شود که زردچوبه مفید است هنگامی درست است که با فلفل سیاه مورد استفاده قرار گیرد .

The bioavailability, serum levels and levels of absorption of curcumin all improved dramatically.  Thus, if one tales turmeric, most of it is unutilized unless supplemented by addons such as black pepper.

 

فلف سیاه کمک به کاهش درد می کند  : پپرین موجود درفلفل سیاه می تواند باعث تشدید TRPV1 (transient receptor potential vanilloid type-1) گیرنده های گذرای وانیلوئید  شود  تحریک این گیرنده ها می تواند درد را کاهش دهد. Piperine را نیز به عنوان یک کرم ضد درد که می تواند به صورت موضعی بر روی پوست مالیده شود می توان مورد استفاده قرار داد  به خصوص درد نوروپاتیک که قابل درمان است - برخی از مطالعات بر روی استفاده از piperine به عنوان  راهی جدید برای از بین بردن  درد مزمن که غیر قابل درمان هستند تمرکز کرده است

Help in reducing pain: Piperine in black pepper can trigger TRPV1 (transient receptor potential vanilloid type-1) in the body. This triggering can reduce pain. Piperine is also used as an analgesic cream that can be applied topically on the skin to relieve pain. Some studies have focused on using piperine as a new way to kill chronic pain – especially neuropathic pain which is untreatable.

فلفل سیاه و خاصیت ضد تورمی

توانایی  ضد تورمی کورکومین برای مداوای آرتریت روماتوئید , زخم های کولیت و سایر مشکلات تورمی مورد استفاده قرار گیرد . مطالعات نشان داده است که کورکومین می تواند بعنوان عامل ضد آرتریت مورد استفاده قرار گیرد .

Anti-inflammatory: Curcumin has been studied for its anti-inflammatory capabilities especially in the treatment of rheumatoid arthritis, ulcerative colitis and other inflammatory conditions. Laboratory studies were conducted on the way curcumin can be used as an anti-arthritic agent.

پلی فنول های خوراکی  مانند پپرین و کورکومین Dietary polyphenols like piperine and Curcumin  از نظر خواص ضد سرطان پستان  مورد مطالعه قرارگرفته اند تجمع ماموسفر Mammosphere formation, یکی از مارکرها ( نشانه های ) سلولهای بنیادی پستان است

Cancer benefits: Dietary polyphenols like piperine and curcumin have been studied for their effect on prevention of breast cancer. Mammosphere formation, which is a marker of breast stem cells were studied.

سلول های بنیادی سالم  درواقع نیای اولیه سلولهای  سالم اپیتلیال پستان هستند که بعد از آزمایش پپرین و کورکومین مورد مداوا قرار گرفته اند . ترکیبات فلفل سیاه و زردچوبه هر دو از تشکیل ماموسفر جلوگیری می کنند و همچنین هیچگونه خاصیت سمی ندارند بنابراین نشان داده شده است که می توانند بعنوان عوامل ضد سرطان مورد استفاده قرارگیرند .

ترکیبات زردچوبه و فلفل سیاه و سفید هر دو تشکیل mammosphere مهار. آنها همچنین هیچ مسمومیت ایجاد نمی کند، در نتیجه نشان می دهد که آنها می تواند عوامل پیشگیرانه سرطان.

Early progenitor cells, normal stem cells and healthy breast epithelial cells were examined after control, piperine and curcumin treatment was administered. Turmeric and black pepper compounds both inhibited mammosphere formation. They also did not cause any toxicity, therefore showing that they could be possible cancer preventive agents.

درمانهای فعلی سرطان پستان اغلب بی اثرهستند و اغلب حتی پس از شیمی درمانی و درمانهای  دیگر سلولهای سرطانی دوباره بروز می کنند . بر طبق مطالعات جدید علت این امر آن است که سلولهای بنیادی سرطان همچنان در بدن باقی می مانند و دوباره در یک دوره زمانی برمی گردند .

از این رو، تحقیقات جدید در حال تلاش برای پیدا کردن راه های ممکن برای هدف قرار دادن سلول های بنیادی است. مطالعات نشان داده اند که زردچوبه و فلفل سیاه و سفید ترکیب می تواند سلول های بنیادی پستان را هدف قرار می دهند. در مطالعه دانشگاه میشیگان، سلول های سرطانی با محلولی از پپرین piperine و کورکومین curcumin که حداقل 20 بار قوی تر است  از مقدار طبیعی و به طور معمول از طریق مواد غذایی مصرف می شود به بدن بیماران سرطانی  تزریق کردند

Current breast cancer treatments are often ineffective and very often even after chemotherapy and other treatment, the cancer cells reappear. According to new studies, this could be because cancer stem cells still remain and could cause tumors to recur after a period. Hence, new research is trying to find possible ways to target stem cells. Studies have found that turmeric and black pepper combined could target breast stem cells. In a University of Michigan study, cancer cells were injected with a potent solution of piperine and curcumin that was at least 20 times stronger that what is normally consumed through food.

مارکرهای سلول های بنیادی پستان مورد مطالعه قرار گرفت. فرایند خود تجدیدی  سلول های بنیادی پستان است که مشخصه از شروع سرطان پستان است  قطع شد.

 این پیشرفت  توجهی در مهار سرطات پستان است علاوه بر این هر دو ترکیب بر روی  بافت نرمال پستان تاثیرسوء  نمی گذارند. گاهی اوقات زنانی که مستعد به سرطان پستان هستند، ممکن است توصیه به داروهایی مانند تاموکسی فن  شوند

ولی این ترکیبات می توانند  سمی باشند. در حالی که  ترکیبات طبیعی، ضمن اینکه  منافع مشابهی دارند غیر سمی  هستند و به همین جهت ، می تواند یک درمان جایگزین مطمئن باشند  از مزایای دیگر این است که piperineپپرین

 و کورکومین در دفع  سلول های بنیادی برای کسانی که حساس به استروژن هستند و نمی توانند از تاموکسی فن استفاده کنند نیز مفید است این نظریه امید بخشی برای زنانی است که سرطان پستان آنها از نوع  مرتبط با استروژن نیست

 

کنترل چاقی: Controlling Obesity

زردچوبه و فلفل سیاه و سفید می تواند در ترکیب با هم  برای مبارزه با کلسترول بالا، چاقی و دیابت هم مورد استفاده باشند

 تغییرات در  قند خون، وزن بدن، لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) یا کلسترول بد و تری گلیسرید را ناشی از رژیم غذایی  را می توان با CPQ مورد درمان قرار داد  

CPQ مخفف ترکیبی از کورکومین curcumin، piperine و کوئرستین = quercetin (برگرفته از  پوست پیاز) است. وجود  فلاونوئیدهای در CPQ احتمالا مسئول بسیاری از واکنش های مانند کاهش قند خون در گردش می باشد این مطالعات بر روی موشهای صحرایی و در آزمایشگاهی انجام شده است

Controlling Obesity: Turmeric and black pepper could be combined to fight high cholesterol levels, obesity and diabetes. Diet induced bodily changes to blood glucose, body weight, low-density lipoprotein (LDL) or bad cholesterol and triglyceride could be affected by CPQ. CPQ is an acronym for the combination of curcumin, piperine and quercetin (got from onion skin). Presence of flavonoids in CPQ is possibly responsible for many of the reactions like decrease in glucose transport. These studies were conducted on laboratory rats.

Other benefits:

سایر مزایای فلفل سیاه وزردچوبه

زردچوبه و فلفل سیاه و سفید  هنگامی که با هم مورد استفاده قرار گیرند می تواند به تسکین آسیب های وارده به  مخاط معده که ناشی از زخم معده است  کمک کند. واین بخاطر توانایی و  ظرفیت کورکومین curcumin و پپرین در جلوگیری از رشد باکتری هلیکوباکتر پیلوری است که همین باکتری است  که موجب زخم معده می شود

 

هر دو اینها خاصیت  آنتی اکسیدان دارند  از این رو، آنها می توانند در بهبود از کاهش  حافظه بهره مند شوند و حفظ افراد در برابر  اختلال شناختی و بیماری های تحلیل رفتن سلول های عصبی مانند بیماری آلزایمر مفید واقع شوند

 کورکومین دارای توانایی ضد آمیلوئید است که می تواند در از بین رفتن  آمیلوئید در بیماری آلزایمر را کاهش دهد.

 هم دوز کم و هم دوز زیاد  کورکومین curcumin  در  موش های آزمایشگاهی باعث کاهش از دست دادن حافظه مرتبط با شده است .

طریقه استفاده :

فلفل سیاه را می توان بسادگی به  همراه زردچوبه هندی curries در رژیم غذایی و به همراه سس و سالاد مورد استفاده قرار داد .

Black pepper too can be easily added in your diet in curries, salads and dressing.

هشدار

Precautions

فلفل سیاه  هنگامی که  برخی از داروها مانند دیگوکسین و یا فنی توئین  مصرف می شوند نباید  بیش از 1 قاشق چایخوری در روز استفاده شود چون میزانی که این داروها توسط کبد دفع می شوند به هنگام مصرف  زیاد فلفل سیاه کاهش می یابد . و این امر می تواند منجر به  سوء هاضمه، سرگیجه، تهوع و اسهال می شود.

 

کسانی که دوران بارداری و شیردهی توصیه می شود برای جلوگیری از تمام انواع مکمل های گیاهی. بیماران دیابتی، کسانی که به دلیل عمل جراحی و کسانی که با مشکلات کیسه صفرا نیزمواجه هستند  باید استفاده از مکمل های زردچوبه را متوقف کند.

با وجودیکه  هم  زردچوبه و هم فلفل سیاه و سفید بسیار مفید و مطمئن هستند و از هزاران سال پیش مورد استفاده بوده اند  اگر شما از برخی از مشکلات خاص پزشکی رنج می برند به هنگام استفاده از این ماده غذایی باید با پزشک اتان مشورت کنید

While both turmeric and black pepper are considered very safe and have been used since thousands of years, if you suffer from some specific medical problems and are not sure about using them, please consult your doctor.

http://turmericforhealth.com/sites/default/files/turmeric%20picture.jpg

کلمات و اصطلاحات کلیدی :

  • فلفل سیاه  زردچوبه = turmeric and black pepper
  • هلی کوباکتر پیلوری = Helicobacter pylori bacteria
  • CPQ مخفف ترکیبی از کورکومین curcumin، piperine و کوئرستین = quercetin (برگرفته از  پوست پیاز) است
  • کنترل چاقی: Controlling Obesity

..............مقدمه و ترجمه از محمد توکلی 6 مرداد ماه 1392 – ممکو سناتور

منبع :

http://turmericforhealth.com/turmeric-benefits/health-benefits-of-black-pepper-and-turmeric

 

/ 1 نظر / 173 بازدید
عبور راحت از فیلترینگ

عبور راحت از فیلترینگ بدون قعطی سرعت بالا با قابلیت باز کردن تمام سایت ها از جمله یوتیوب و فیسبوک کیفیت و پایبندی شعار ماست http://redvpn12.tk